Wydarzenia
01.10.2015
XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
2015-10-01


22.09.2015
Walne Zgromadzenie Członków OW PTK 22.09.2015
2015-09-22 Wrocław
W dniu 22.09.2015 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków OW PTK.

16.06.2015
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Wrocławskiego PTK
2015-06-16 Wrocław

Hotel Wrocław, dnia 16.06.2015 r.
godz. 18.00

Program posiedzenia przygotowany przez zespół Prof. Andrzeja Mysiaka z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

1. Dr n. med. Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz 

    Ostra niewydolność serca - poszukiwanie przyczyny

2. Dr hab. n. med. Wiktor Kuliczkowski
    Zamykanie uszka lewego przedsionka

3. Dr n. med. Marcin Protasiewicz
    Implantacja zastawki aortalnej droga przezskórną21.04.2015
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Wrocławskiego PTK
2015-04-21 Wrocław

Hotel Wrocław, dnia 21.04.2015 r.
godz. 18.00

Rozpoznawanie i postępowanie w kardiomiopatii przerostowej w świetle wytycznych ESC 2014

Program przygotowany przez zespół Oddziału Kardiologicznego Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu.

Dr med. Barbara Brzezińska, Dr med. Marek Śledziona
 
Rola metod obrazowych
dr med. Barbara Brzezińska, dr med. Piotr Klimeczek

Stratyfikacja ryzyka nagłego zgonu  sercowego
dr Marek Śledziona, dr Mateusz Kuśmierz

Demonstracja przypadków
dr Marta Motak, dr Mateusz Kuśmierz
- postępowanie w kardiomiopatii przerostowej:   - z zawężeniem drogi odpływu
                                                                               -  z niedomykalnością mitralną
- komu  ICD?

- problemy z prowadzeniem chorego z kardiomiopatią przerostową i ICD


24.03.2015
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Wrocławskiego PTK
2015-03-24 Wrocław

Hotel Wrocław, dnia 24.03.2015 r.
godz. 18.00

Nowe wytyczne ESC 2014 dotyczące rewaskularyzacji mięśnia serca.

Wpływ obrazu klinicznego, angiograficznego, badań czynnościowych oraz schorzeń dodatkowych (a nawet stylu życia) na decyzje Heart Teamu – na podstawie kilku przypadków

Program przygotowany wspólnie przez zespół Kliniki Kardiologii oraz Kliniki Kardiochirurgii Ośrodka Chorób Serca 4WSKzP.

1. Najważniejsze zmiany dotyczące leczenia kardiochirurgicznego. Piotr Król

2. Najważniejsze zmiany dotyczące diagnostyki, kwalifikacji, leczenia przezskórnego i farmakoterapii. Krzysztof Reczuch

Posiedzenie Heart Teamu

Udział biorą: kardiolodzy kliniczni (przedstawiający chorych)          

                   kardiochirurdzy: Jacek Skiba, Marek Gemel

                   kardiolodzy interwencyjni: Artur Telichowski, Janusz Sławin

                   kardioanestezjolog: Krzysztof Toczek

                   kardiolog intensywista: Robert Zymliński

                   i chętni uczestnicy posiedzenia

                          

1. Pacjent ze stabilną chorobą wieńcową zakwalifikowany do CABG  – dlaczego zmieniliśmy kwalifikację?  Wojciech Zimoch

2. Pacjent z ostrym zespołem wieńcowym i ujemnym wynikiem badania FFR – dlaczego mimo to wykonaliśmy PCI?  Andrzej Szczepański

3. Pacjent z wadą wielozastawkową, chorobą wielonaczyniową i niskim ryzykiem operacyjnym  – dlaczego kwalifikacja do rewaskularyzacji była tak trudna? Andrzej Szczepański

4. Młody pacjent z chorobą wielonaczyniową z zajęciem głównego pnia, leczony zachowawczo – dlaczego i czy słusznie? Michał Kosowski


 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10