Program transplantacji serca we Wrocławiu

Wydarzenia
06.06.2023
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Wrocławskiego PTK on-line
2023-06-06 - 2023-06-06 Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Wrocławskiego PTK on-line w dniu 06.06.2023

Szanowni Państwo Członkowie Oddziału Wrocławskiego PTK,
Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTK zwołuje Walne Zgromadzenie Oddziału w dniu 06.06.2023 o godzinie 18:00 w formule on-line w I terminie. W przypadku braku quorum w I terminie, ustala się II termin w dniu 06.06.2023 o godzinie 18:15. 

Zgromadzenie odbędzie się w formie on-line zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań (w załączeniu) przyjętym uchwałą Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTK  z dnia 29.03.21. przy wykorzystaniu rozwiązań zapewniających w szczególności udział bezpośredni i na żywo w Zgromadzeniu, możliwość zachowania tajności głosowania, gdy takie jest wymagane oraz bezpieczeństwo danych.

Jednocześnie chciałabym przypomnieć, że poza wyborami Przewodniczącego-Elekta Oddziału na kadencję 2023-25 oraz Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej wybieramy także Delegatów  n/Oddziału na kolejną kadencję. Ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatur z dniem dzisiejszym.


Ponadto, uprzejmie informuję o potrzebie sprawdzenia statusu członkowskiego PTK (opłacone składki, członek zwyczajny / członek kandydat - 2022/23) zarówno dla kandydatów na Delegatów, jak i dla członków Oddziału chcących uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Oddziału.

W załączeniu do wiadomości e-mail przesłano Państwu regulamin głosowań zdalnych, instrukcję dla użytkownika głosowań zdalnych w Systemie Członkowskim PTK oraz plan Walnego Zgromadzenia. System głosowań zdalnych jest prosty, jednak zachęcam Państwa do wcześniejszego zapoznania się z przesłaną instrukcją.

Proszę również zwrócić uwagę, że poniżej planu Walnego Zgromadzenia jest zamieszczona instrukcja zgłaszania kandydatów na Delegatów PTK. Proszę się z nią zapoznać i rozważyć swoją kandydaturę.

Do zobaczenia on-line na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Wrocławskiego PTK w dniu 06.06.2023 o godzinie 18:00

Link do platformy zoom został wysłany w osobnej wiadomości e-mail

 

Pozostaję do dyspozycji w razie wątpliwości i pytań, a także zachęcam do zapoznania się z aktualnym Statutem PTK.

W imieniu Zarządu

dr n.med Ewa Mroczek
Przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego PTK


Więcej

50-lecie Oddziału

Jubileuszowe Posiedzenie
Oddziału Wrocławskiego PTK
z okazji 50-lecia Oddziału

25 listopada 2014 r.

Wrocław, Rynek
Sala Wielka Ratusza

 


Historia ośrodków

Sylwetki

konferencja

galeria

wideo-wyklady

     
Informacje o Oddziale
Przewodniczący:
Przewodniczący-Elekt:
Poprzedni Przewodniczący:
Dr n. med. Ewa Mroczek
Dr n. med. Rafał Wyderka
Dr hab. n. med. Wiktor Kuliczkowski
Członkowie Zarządu:

Dr hab. n. med. Joanna Jaroch
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Roleder
Dr hab. n. med. Marcin Protasiewicz
Dr n. med. Konrad Kaaz
Dr n. med. Bartosz Szafran
Lek. Michał Furdal

 

 

 

Instytut Chorób Serca
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
Tel.: 71 736 42 00
Fax: 71 736 42 09
e-mail: mroczeke@wp.pl

 

Komisja Rewizyjna: Dr n. med. Piotr Niewiński
Lek. Paweł Siwołowski
Lek. Piotr Gajewski

Strona internetowa Oddziału:

lek. Michał Kosowski

   
Członkostwo
Nr konta:
ING Bank Śląski 08 1050 1025 1000 0023 2772 8636
 
 
Wypełnij elektorniczny formularz i zostań Członkiem PTK 

Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego PTK zapisywanie się do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest możliwe tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.
Składki członkowskie

 

Składki członkowskie można opłacać przechodząc bezpośrednio do bazy PTK Członkowie.

 

Zostań Członkiem PTK
Jestem Członkiem PTK
 
Szczegółowe informacje na temat Członkostwa znajdują sie na stronie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego