Kalkulator
10-letniego ryzyka zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych wg kart ryzyka SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation)

Kalkulator SCORE pozwala na oszacowanie 10-letniego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób bez choroby sercowo-naczyniowej o podłożu miażdżycowym. Jest ono określane na podstawie wieku, płci, palenia tytoniu, skurczowego ciśnienia tętniczego oraz całkowitego stężenia cholesterolu.

Wybierz płeć pacjenta
Wiek pacjenta
lat
Wartość skurczowego ciśnienia tętniczego
mmHg
Wybierz zakres stężenia cholesterolu całkowitego (w odpowiednich jednostkach)
Czy pacjent pali?


Twoja świadomość czynników ryzyka oraz prowadzenie zdrowego stylu życia pozwolą na ciągłe utrzymanie wartości w dopuszczalnej normie.

Wartość twojego ryzyka przekracza dopuszczalną normę ≥5.


Powinieneś dążyć do zmniejszenia udziałów poszczególnych czynników ryzyka. W przypadku zwiększonego ciśnienia do otrzymania wyników niższych od 140/90 mmHg, a stężenia całkowitego cholesterolu niższego od 5,2 mmol/L (200 mg/dL). Jeśli palisz papierosy, spróbuj przestać – palenie zwiększa ryzyko.

Wprowadź wyżej wymienione wartości do kalkulatora i zobacz jak wyeliminowanie poszczególnych czynników ryzyka wpłynie na Twój wynik. Możesz to zrobić dla wszystkich wartości oraz pojedynczych.

Najechanie kursorem na wykres pozwoli na wyświetlenie procentowych udziałów czynników ryzyka

Ryzyko może być wyższe:

  • u osób zbliżających się do kolejnej kategorii wiekowej,
  • z obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku przedwczesnej choroby sercowo-naczyniowej,
  • z niskim poziomem cholesterolu HDL, hypertrójglicerydemią, upośledzoną tolerancją glukozy,
  • u osób otyłych i prowadzących siedzący tryb życia.

Kalkulator oceny ryzyka to narzędzie predykcyjne rekomendowane przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Skala SCORE została opracowana na podstawie badań populacyjnych z kilkunastu krajów Europy. Ze względu na zróżnicowaną umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych w poszczególnych państwach, stworzono odrębne skale dla krajów o niskim i wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym. Polska znalazła się wśród państw wysokiego ryzyka. Powyższy kalkulator został opracowany na podstawie skali uwzględniającej specyfikę polskiej populacji.

Na podstawie:
1. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. European Heart Journal, 2007;28:2375-2414
2. Conroy R.M. et al. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. European Heart Journal. 2003;24:987–1003
3. http://www.escardio.org/communities/eacpr/toolbox/health-professionals/pages/score-risk-charts.aspx
4. http://www.heartscore.org/pl/Pages/Welcome.aspx