Wydarzenia
21.06.2016
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Wrocławskiego PTK
2016-06-21 Wrocław

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego poświęcone nowym wytycznym ESC diagnostyki i terapii ostrej i przewlekłej niewydolności serca, które odbędzie się 21 czerwca 2016 o godz.18 w Hotelu Radisson Blu, ul. Purkyniego 10 we Wrocławiu. W programie posiedzenia przygotowanego przez Ośrodek Chorób Serca IV Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - wykład Pana Prof. dr hab.med. Piotra Ponikowskiego (30 min), po którym przewidziana jest dyskusja.


Joanna Jaroch                                                                        Zbigniew Bociąga

Przewodnicząca OW PTK                                                         Sekretarz OW PTK


24.05.2016
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Wrocławskiego PTK
2016-05-24 Wrocław

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy na Posiedzenie Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które odbędzie się 24 maja 2016 o godz.18 w Hotelu Radisson Blu, ul. Purkyniego 10 we Wrocławiu.

Gościem OW PTK będzie prof. dr hab.med. Stefan Grajek, kierownik I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który wystąpi z wykładem p.t.:

"Przewlekła terapia przeciwkrzepliwa NOAC u chorych z migotaniem przedsionków - wpływ na układ sercowo-naczyniowy, funkcję nerek i komfort życia".


Następnie opisy przypadków klinicznych, będących podstawą do dyskusji przedstawią:

1. Dr nauk med. Andrzej Wojszwiłło, Oddział Kardiologii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T.Marciniaka we Wrocławiu

Kardiowersja migotania przedsionków u chorego przyjmującego NOAC.

2. Dr Radosław Wontor, Oddział Kardiologii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T.Marciniaka we Wrocławiu

Ostry zespół wieńcowy u chorego leczonego NOAC z powodu migotania przedsionków.

 

Przewodnicząca OW PTK                                                              Sekretarz OW PTK

Joanna Jaroch                                                                             Zbigniew Bociąga   


05.04.2016
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Wrocławskiego PTK
2016-04-05 Wrocław

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy na Posiedzenie Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego poświęcone  aktualnym wytycznym ESC rozpoznawania i leczenia chorób osierdzia, które odbędzie się 5 kwietnia 2016 o godz.18 w Hotelu Radisson Blu, ul.Purkyniego 10:

Program posiedzenia:

1. Wprowadzenie

Wytyczne ESC rozpoznawania i leczenia chorób osierdzia w 2015 r.  (Barbara Brzezińska, DSS im.T.Marciniaka we Wrocławiu)

 2. Prezentacje przypadków i dyskusje kliniczne:

- ostre zapalenie osierdzia / tamponada serca (Joanna Jaroch, DSS im.T.Marciniaka we Wrocławiu)

- zaciskające zapalenie osierdzia (Dorota Kustrzycka-Kratochwil, Ośrodek Chorób Serca, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu)

- współistnienie konstrykcji z płynem w osierdziu - powikłania radioterapii (Barbara Brzezińska)

Komentarz kardiochirurgiczny: Paweł Kwinecki (Dolnośląskie Centrum Chorób Serca MEDINET we Wrocławiu)

                                           Marek Gemel (Ośrodek Chorób Serca, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu)

 

Przewodnicząca OW PTK                                                                              Sekretarz OW PTK

Joanna Jaroch                                                                                             Zbigniew Bociąga


08.03.2016
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Wrocławskiego PTK
2016-03-08 Wrocław

Szanowni Państwo,

zapraszamy na Posiedzenie Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego poświęcone aktualnym wytycznym ESC w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia płucnego przygotowane przez zespół prof. dr hab. med. Jerzego Lewczuka i Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 8 marca 2016 o godz.18 w Hotelu Radisson Blu ul. Purkiniego 10.

PROGRAM POSIEDZENIA:

  1. Wprowadzenie. Prof. Jerzy Lewczuk
  2. Nowy algorytm diagnostyczny nadciśnienia płucnego. Lek. Ewa Mroczek
  3. Pacjent z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Proste rozpoznanie? Lek. Magdalena Garncarek
  4. Nadciśnienie płucne. Jedno rozpoznanie, różne oblicza choroby. Lek. Michał Furdal
  5. Pacjent z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym (CTEPH). Czy operacja to wszystko co możemy zaproponować? Lek. Anna Boluk

 

Przewodnicząca OW PTK                                                              Sekretarz OW PTK

Joanna Jaroch                                                                             Zbigniew Bociąga


16.02.2016
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Wrocławskiego PTK
2016-02-16 Wrocław

Program Posiedzenia Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

poświęconego  aktualnym wytycznym ESC leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia, które odbędzie się 16 lutego 2016 o godz.18 w Hotelu Radisson Blu, ul.Purkyniego 10:

1. Wprowadzenie

Nowości w wytycznych ESC w leczeniu infekcyjnego zapalenia wsierdzia w 2015 r.  (Joanna Jaroch, DSS im.T.Marciniaka we Wrocławiu)

2. Opisy przypadków i dyskusje kliniczne nad nimi, ze szczególnym uzwględnieniem wskazań i przeciwskazań do leczenia kardiochirurgicznego:

- u chorego z izw i niekontrolowanym zakażeniem zastawki aortalnej, blokiem przedsionkowo-komorowym III stopnia (Barbara Brzezińska, DSS im.T.Marciniaka we Wrocławiu)

- u chorego z izw, ciężką niewydolnością serca i objawami neurologicznymi (Joanna Jaroch)

- u chorej z izw zastawki mitralnej zagrożonej zatorowością systemową (Barbara Brzezińska)

- u chorych z izw obejmującym sztuczne zastawki serca (Dorota Kustrzycka-Kratochwil, Ośrodek Chorób Serca, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu)

Komentarz kardiochirurgiczny: Paweł Kwinecki, Arkadiusz Farmas (Dolnośląskie Centrum Chorób Serca MEDINET we Wrocławiu), Marek Gemel (Ośrodek Chorób Serca, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu)

Przewodnicząca OW PTK                                                                              Sekretarz OW PTK

Joanna Jaroch                                                                                           Zbigniew Bociąga


 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11