Wydarzenia
12.09.2017
Zaproszenie na Walne Zebranie Wyborcze Oddziału Wrocławskiego PTK
2017-09-12 - 2017-09-12 Wrocław

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy na

WALNE ZEBRANIE WYBORCZE

ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO,

które odbędzie się w dniu 12 września  2017 o godz.18 w Hotelu Radisson Blu ul. Purkiniego 10.


Joanna Jaroch                                                                               Zbigniew Bociąga

Przewodnicząca OW PTK                                                                Sekretarz OW PTK


09.05.2017
Zaproszenie na Posiedzenie Oddziału Wrocławskiego PTK
2017-05-09 Wrocław

Szanowni Państwo,

 uprzejmie zapraszamy na Posiedzenie Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które odbędzie się

                 9 maja 2017 o godz.18 w Hotelu Radisson Blu, ul. Purkyniego 10 we Wrocławiu.

Gościem Oddziału Wrocławskiego PTK będzie prof. dr hab.med. Stefan Grajek, kierownik I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który wystąpi z wykładem p.t.:

"Przełożenie wyników randomizowanych badań na decyzje kliniczne w świetle danych z rejestrów z codziennej praktyki z nowymi lekami przeciwzakrzepowymi".

 

Przewodnicząca OW PTK                                                              Sekretarz OW PTK

Joanna Jaroch                                                                             Zbigniew Bociąga 


07.03.2017
Zaproszenie na Posiedzenie Oddziałów Wrocławskich PTK i PTO
2017-03-07 Wrocław

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy na wspólne Posiedzenie Oddziałów Wrocławskich  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego poświęcone  KARDIOONKOLOGII,

które odbędzie się 7 marca 2017 o godz. 18.00 w Hotelu Radisson Blu, ul. Purkyniego 10 we Wrocławiu.

                                                        PROGRAM POSIEDZENIA:

1. Prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak, Ośrodek Chorób Serca, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Choroba niedokrwienna serca u chorego z rozpoznaniem onkologicznym

2. Dr hab. med. Sebastian Szmit, Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo – Zatorowych CMKP w Warszawie

Stanowisko ESC - wskazówki dla kardiologa i onkologa

3. Dr n. med. Emilia Filipczyk-Cisarż, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Postęp w leczeniu systemowym nowotworów litych z uwzględnieniem ewentualnej kardiotoksyczności


Joanna Jaroch                                                                Izabella Dębicka                 

Przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego                       Przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego                         Polskiego Towarzystwa Onkologicznego  


07.02.2017
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Wrocławskiego PTK
2017-02-07 Wrocław

Szanowni Państwo,

 uprzejmie zapraszamy na Posiedzenie Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które odbędzie się

7 lutego 2017 o godz. 18.00 w Hotelu Radisson Blu, ul. Purkyniego 10 we Wrocławiu.

Gościem Oddziału Wrocławskiego będzie prof. dr hab. med. Bożena Sobkowicz, która przedstawi wykład p.t.:

„ Niedopasowanie protezy zastawkowej - problem kliniczny czy teoretyczny ? "

Po wykładzie zapraszamy do udziału w kardiologiczno-kardiochirurgicznym forum dyskusyjnym.

 

Joanna Jaroch                                                                                Zbigniew Bociąga

Przewodnicząca OW PTK                                                                 Sekretarz OW PTK


10.01.2017
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Wrocławskiego PTK
2017-01-10 Wrocław

Szanowni Państwo,

  zapraszamy na Posiedzenie Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego poświęcone

                                 WADOM WRODZONYM SERCA U DOROSŁYCH PACJENTÓW

przygotowane przez zespół prof. dr hab. med. Jerzego Lewczuka i Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Jacka Kusę z Oddziału Kardiologii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiochirurgii Dziecięcej i Pooddziałem Intensywnej Opieki Medycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2017 o godz.18 w Hotelu Radisson Blu ul. Purkiniego 10.

 

PROGRAM POSIEDZENIA:

1. Wrodzone wady serca u dorosłych pacjentów - podział i diagnostyka - dr Ewa Mroczek

2. Wskazania do interwencji we wrodzonych wadach serca (kwalifikacja do zamknięcia ASD, PFO, VSD, koarktacja aorty) - dr hab n.med Jacek Kusa

3. Dorosły pacjent po operacji tetralogii Fallota - co dalej? - prezentacja przypadku - dr Magdalena Garncarek

4. Dorosły pacjent ze złożoną wrodzoną wadą serca- czy wymaga jeszcze leczenia interwencyjnego i kiedy? - prezentacja przypadków - dr Michał Furdal

 

Przewodnicząca OW PTK                                                              Sekretarz OW PTK

Joanna Jaroch                                                                             Zbigniew Bociąga


 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11